Update on the current situation at the University of Warsaw, 25.03.2020

Dear Student,

 • New restrictions on the movement of individuals (effective until April 11th) 

Movement of individuals is allowed in the following cases: 

  • Travel to/from work 

  • Necessary shopping 

  • Visit to a pharmacy 

  • Walking a dog 

 Gatherings of more than of two people are banned.

 • Information regarding your whereabouts 

Please inform us if you change your accommodation or return to your home country as we are trying to maintain an updated list of students staying in Warsaw. 

 • Multicultural Volunteeting Online 

 

Komunikat na temat aktualnej sytuacji na Uniwersytecie Warszawskim

Drodzy Studenci, 

 • Nowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób (obowiązujące do 11 kwietnia). 

Przemieszczanie się jest dozwolone tylko w następujących przypadkach: 

   • droga do/z pracy 

   • niezbędne zakupy 

   • wyjście do/z apteki 

 • spacer z psem. 

      Zabrania się również gromadzenia się więcej niż 2 osób. 

 • Informacje o miejscu pobytu 

Poinformuj nas niezwłocznie w przypadku zmiany miejsca zakwaterowania/zamieszkania lub powrotu do kraju zamieszkania. Staramy się na bieżąco aktualizować listę studentów przebywających w Warszawie. 

 • Wolontariat Wielokulturowy Online