Update on the current situation at the University of Warsaw, 31.03.2020

Dear Student,

1. New restrictions introduced by the Polish government due to the current epidemic: 

 1. Number of customers in food shops is limited to three per cashier. 

 1. Each customer is obliged to put disposable gloves on before entering a shop. 

 1. Between 10.00 and 12.00 all shops and pharmacies will be open exclusively to customers over 65. 

 1. Number of customers at a post office is limited to two per counter. 

 1. Parks and boulevards are to be closed to the public. 

 1. A distance of 2m must be maintained between all individuals in public. 

All previously introduced are still in place. Restrictions limiting the number of individuals that can meet at one time apply to the University dormitories as well.

2. The University of Warsaw Sports’ Centre prepared the Physical Activity Bank for all students and employees to exercise at home http://wfisport.uw.edu.pl/physical-activity-bank/ 


Polish version.
 
Drodzy Studenci,

1. W związku z epidemią koronawirusa rząd RP wprowadza nowe obostrzenia: 

 1. Jednorazowo w sklepie może przebywać maksymalnie trzech klientów na każdą kasę. 

 1. Każdy klient jest zobowiązany do założenia jednorazowych rękawiczek przed wejściem do sklepu. 

 1. Między 10.00 a 12.00 sklepy i apteki będą czynne jedynie dla klientów po 65 roku życia. 

 1. Na poczcie mogą przebywać jedynie dwie osoby na okienko. 

 1. Parki i bulwary zostają zamknięte. 

 1. Wszyscy przechodnie zobowiązani są do utrzymywania odległości co najmniej 2m od innych osób. 

Wprowadzone wcześniej obostrzenia nadal obowiązują. Wszystkie ograniczenia dotyczące zgromadzeń dotyczą również akademików i domów gościnnych UW. 

2. Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przygotowali zarówno dla studentów jak i pracowników naszej Uczelni BANK AKTYWNOŚCI – czyli zbiór różnych materiałów, ćwiczeń, informacji w formie plików tekstowych, prezentacji oraz autorskich filmów. wfisport.uw.edu.pl/bank/